Voorwaarden voor het bestellen van digitale publicaties van:


Verder te noemen uitgever:

1. Bij bestelling van een digitaal product wordt de publicatie per direct in de originele versie beschikbaar gesteld. De besteller wordt geacht de link ook daadwerkelijk gebruikt te hebben voor het ophalen van het bestelde product en kan zich bij wanbetaling niet verschuilen achter het feit dat hij/zij geen gebruik van de link heeft gemaakt.
Datum, tijd en het gebruikte IP-adress worden bij invullen automatisch geregistreerd.

2. Betaling dient plaats te vinden uiterljk binnen 14 dagen na het beschikbaar stellen van de downloadlink.

3. De besteller ontvangt binnen 7 dagen na ontvangst een formele BTW-factuur die aan alle wettelijke eisen voldoet. Voorwaarde hiervoor is wel dat de adresgegevens correct zijn ingevuld.

4. Indien de betalingsachterstand groter dan 8 weken na de datum van bestelling is geworden is uitgever gerechtigd om incassomaatregelen te treffen. Alle -hoge- kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de besteller.

5. Bij bestelling van een fysiek product wordt dit binnen 7 werkdagen ter beschikking gesteld aan besteller via PostNL. Verder geldt het gestelde in punt 2 en 4 met dien verstande dat de factuur wordt meegeleverd met het product.

Door het aanvinken van het akkoord op het bestelformulier en dit vervolgens te verzenden geeft de besteller aan onvoorwaardelijk met deze voorwaarden akkoord te zijn en er naar te zullen handelen.

Versie 1.0.1.
Lisse, 2015