e-Gulden in Nederland

Geschatte leestijd: 5 minuten

Start dit videootje voor een zeer korte samenvatting van deze pagina

e-Gulden in Nederland

Samenvatting stand van zaken

e-Gulden (ook wel EFL naar de officiële codering) is op 19 maart 2014 opgezet als een cryptomunt voor Nederland.  De e-Gulden in Nederland was bedoeld als het nieuwe geld dat de Euro zo moeten verdringen.  Althans, dat was de verwachting en op dat moment zeker de bedoeling.

Een verwachting die tot nu toe niet is uitgekomen. Maar daar zijn wel verklaringen voor te geven . Die vindt u elders op deze site. En wat niet is kan natuurlijk nog komen! Sterker nog, we gaan er nog steeds van uit dat de oorspronkelijke doelen gehaald gaan worden.

Hieronder een schermdump van het eerste blok, nummer 1. Het is niet nodig dat u dat al volledig begrijpt, het is puur ter illustratie.

blok 1 egulden
Het eerste blok met de eerste transactie van de e-Gulden

En het werd ook wel het alternatief voor Bitcoin genoemd.  Zeg maar de “Nederlandse Bitcoin” .Daar is veel voor te zeggen maar ook dat moet nog doordringen bij het grote publiek.

Dubbel doel voor de e-Gulden in Nederland

Als we het hebben over een nieuw soort geld voor Nederland dan is er sprake van een tweetal doelen. Die hangen samen met het gebruik:

  1. Het invoeren van een nieuwe vorm van geld in Nederland als betaalmiddel
  2. Het invoeren van een nieuwe munt die internationaal kan dienen als spaar- en beleggingsmiddel.

Doelen met eigen randvoorwaarden

Beide doelen stellen hun eigen randvoorwaarden om tot een succesvol einde gebracht te kunnen worden.

Het mag zelfs nog sterker worden gesteld. De eigen randvoorwaarden van de “munt-benadering” staan vaak haaks op de randvoorwaarden van de “betaalmiddel-benadering”.

De inspanningen aan de ene kant gaan dan ten koste gaan van de andere kant. Dit is een zeer negatief verschijnsel. Het moet als één van de hoofdoorzaken van het niet doorbreken van e-Gulden in Nederland gezien worden. En overigens ook van andere cryptomunten.

e-Gulden in Nederland
e-Gulden in Nederland

Voorbeeld strijdigheid

Een voorbeeld ter verklaring:  Instabiliteit  is geweldig voor handelaren (Traders) in de munt maar dodelijk bij gebruik in winkels.

Het is nodig beide stromingen te combineren.  Maar dat moet op zodanige wijze dat ze elkaar versterken.  Dat ze elkaar nu vaak elimineren is waarschijnlijk één van de grootste problemen waar de e-Gulden in Nederland mee geconfronteerd gaat worden en dat het lastig maakt om de Nederlandse Bitcoin te gaan worden.

Randvoorwaarden betaalmiddel

Een willekeurig betaalmiddel heeft alleen een kans van slagen als het zondermeer door de grote massa als zodanig wordt geaccepteerd. In plaats van betaalmiddel mag je hier ook van “geld” spreken.

Betalen en ontvangen moet vanzelfsprekend zijn

Iedereen weet dat hij voor zijn producten en diensten dit geld zal ontvangen. Dat dient altijd vanzelfsprekend te zijn. Omgekeerd dient het altijd en overal vanzelfsprekend te zijn dat je ermee betalen kunt en mag. Dit is bij e-Gulden niet het geval.  Ook bij andere cryptomunten niet. e-Gulden is hier geen negatieve uitzondering.

Huidige situatie bij e-Gulden in Nederland

Alleen de Euro is op dit moment in Nederland een betaalmiddel. De euro voldoet aan de randvoorwaarden om als geld te dienen. De euro is vastgesteld als het wettelijke betaalmiddel. Buitenlandse valuta (Pond, Dollar, Yen, Yuan etc) wordt soms wel aangenomen.

Maar dat kan alleen na onderhandeling over de prijs. De prijs wordt per geval bepaald. Hetzelfde geldt bij de initiatieven op het gebied van Bitcoin die zeker niet vanzelfsprekend zijn.  Bedrijven die e-Gulden als betaalmiddel accepteren zijn er voor zover bekend op dit moment niet.

Eisen en wensen betaalmiddel

De eisen en de wensen die aan een betaalmiddel gesteld mogen worden zijn:

  1. De waarde of liever gezegd de wisselkoers moet zeer stabiel zijn. Dat geldt met name in een onvermijdelijke overgangssituatie.  Of in de situatie dat er nog een munt als betaalmiddel actief is. e-Gulden is verre van stabiel.
  2. Iedereen moet het betaalmiddel vanzelfsprekend en zonder onderhandeling accepteren.  e-Gulden heeft op dit moment geen acceptanten.
  3. Het betaalmiddel moet door de overheid geaccepteerd zijn. Hiervan is bij e-Gulden geen sprake. De overheid weet waarschijnlijk niet of nauwelijks van het bestaan af.
  4. Het betaalmiddel mag niet aan allerlei politiek ingegeven grillen overgeleverd zijn. Hier wordt aan voldaan hoewel er e-Gulden bezitters zijn die nadrukkelijk streven naar een politiek doel.  Ook het bereiken van dit doel is tot nu toe zonder succes gebleven.

Randvoorwaarden spaar- en beleggingsmiddel

Niet iedereen spaart en belegt. De doelgroep is daarmee veel kleiner dan bij een betaalmiddel.

Daar staat echter tegenover dat spaar- en beleggingsmiddelen niet noodzakelijkerwijs beperkt blijven tot het eigen land. Integendeel.

De meeste beleggers gaan voor een internationaal gespreide beleggingsportefeuille. e-Gulden dient dan ook zeker als beleggingsmogelijkheid in buitenland geintroduceerd te worden.  Dat het een prima vervanging is van de Bitcoin en daarmee als een soort van Nederlandse Bitcoin gezien mag worden dringt ook nog niet echt door.

Huidige situatie:

Op dit moment wordt e-Gulden uitsluitend als beleggingsmiddel voor Nederland gepromoot.  Maar deze promotie is maar uitsluitend gericht op Nederland. Belangstelling buiten Nederland wordt zelfs ontmoedigd.

Uitbreiding met een Engelstalige website gericht op de doelgroep van de beleggers lijkt wenselijk. En wel om een nog breder draagvlak te verkrijgen.

Eisen en wensen die aan een middel voor sparen en beleggen gesteld mogen worden:

1. De investering moet veilig zijn.

Investeerders in de munt (spaarders en beleggers) mogen verwachten dat er alles aan gedaan wordt om hun bezit veilig te beheren. Het risico van wegvallen moet duidelijk en beschreven zijn. De beheerders van de munt dienen voor de voorwaarden te zorgen.

Bijvoorbeeld om risico’s preventief te bestrijden. Maar ook reactief doeltreffend aanpakken bij problemen is noodzakelijk. Dit om de gevolgen van problemen tot een minimum te beperken. Aan deze belangrijk voorwaarde wordt tegenwoordig zeker voldaan. Probleem is echter dat de kennis van zaken tot slechts twee mensen beperkt is. Dat maakt e-Gulden in Nederland wel wat kwetsbaar.

2. De koersontwikkeling dient over de langere duur positief te zijn

Ook is positieve verwachting van de toekomst een sine qua non. De beheerders dienen met een zekere regelmaat hun visie op de situatie te publiceren.  Ze moeten er voor te zorgen dat het publiek over de juiste gegevens beschikt. Hiervoor is ook aandacht op de website en in publicaties als nieuwsbrieven noodzakelijk.

Constante werving van nieuwe toetreders is daardoor  een vanzelfsprekende eis.  Dat is nodig om tot stijging van de koers op de lange duur te kunnen komen.  e-Gulden beschikt niet over een dergelijke visie en bijbehorende planmatige aanpak. Dat wil niet zeggen dat die er niet gaat komen.

3. Integere en doorzichtige markt

Alle beleggers/spaarders moeten 100% kunnen vertrouwen op een integere en transparante markt waarbij niet in kleine groepjes spelletjes als koersmanipulatie, koersorkestratie en dergelijke worden gespeeld.

Vals spelen ondermijnt het vertrouwen in een munt volledig. En heeft een mogelijke doorwerking in het vertrouwen als betaalmiddel.  e-Gulden heeft op dit punt enkele kwetsbare punten. Waarbij de zeer scheve verdeling van de munten over de bezitters een belangrijke is.  Enkele bezitters kunnen in theorie een onverantwoord grote invloed uitoefenen.  Dit is niet zo gemakkelijk oplosbaar.

4. Voldoende liquiditeit is gegarandeerd

De mogelijkheden tot opname moeten duidelijk en gegarandeerd zijn. Of zoals dat zo mooi heet: Er dient met andere woorden voldoende liquiditeit te zijn.

Samenvattend

De e-Gulden bestaat vier jaar en is technisch een zeer geavanceerd product. De enige toepassingsmogelijkheid op dit moment is bewaren.  Of ermee handelen op enkele beurzen. Van acceptatie door het bedrijfsleven is geen sprake.

De naamsbekendheid buiten de eigen kring is te verwaarlozen. Hoe e-Gulden in Nederland zich in de toekomst zal ontwikkelen is nu nog niet te zeggen. Dat is teveel afhankelijk van vele factoren.

Aan het enthousiasme van de stichting en de huidige schare volgelingen zal het in elk geval niet liggen.

De meeste van deze voorwaarden dienen op dit moment nog ingevuld te worden.  Er is voor de community en de beherende stichting nog heel veel werk op de plank.

De voorwaarden voor het gebruik als betaalmiddel en/of sparen met e-Gulden komen elders op deze site uitgebreid aan de orde.