Toekomst van e-Gulden als geld

Geschatte leestijd: 3 minuten

Toekomst van e-Gulden als geld

Belangrijk is de toekomst van e-Gulden (ook wel EFL naar de officiële codering) als geld.  Dat bepaalt namelijk of we met iets nuttigs en zinvols bezig zijn of niet. Op een andere pagina is al gekeken naar de vooruitzichten van e-Gulden als munt.

Die vooruitzichten waren uitermate positief te noemen. Maar hoe zit het als we gaan kijken naar de mogelijkheden in de toekomst van e-Gulden als geld. Of anders gezegd, is e-Gulden straks gewoon te gebruiken als dagelijks betaalmiddel?

Acceptatie

Dan hebben we allereerst te maken met de acceptatie. Acceptatie hangt sterk met naamsbekendheid. Zolang een bepaald begrip niet vanzelfsprekend is, zal het niet geaccepteerd worden.

e-Gulden is een prima betaalmiddel“. Dat is de boodschap die bij iedere Nederlander in het achterhoofd moet komen.  En dat is niet niets. Dat vraagt herhaling, herhaling en nog eens herhaling van die boodschap.

Een actieve community kan daar heel veel in betekenen. Deze community is de afgelopen jaren niet tot nauwelijks actief geweest. Maar daar zijn oorzaken voor aan te wijzen en er is iets aan te doen. De huidige campagnes om mensen te zoeken om nodes te draaien zijn een duidelijke stap in de goede richting.

Maar niet iedereen krijgt daarmee te maken. De groep mensen met een node zit ergens rond de duizend en we hebben zeven miljoen potentiële e-Gulden gebruikers.

Met een flinke hoeveelheid creativiteit en out-of-the-box denken moet dit oplosbaar zijn. Er zullen een aantal initiatieven genomen moeten worden maar daar lijkt de tijd langzaam maar zeker rijp voor te worden.

Stabiliteit

Een andere factor is de stabiliteit. Die is ronduit slecht. De munt gaat in enkel dagen 300% omhoog. De dag erna halveert deze weer. En de dagen erna nog een paar keer. Op zich is dat geen probleem als de munt eenmaal volledig als enige(!) betaalmiddel draait. Dan merk je het niet meer. De Euro gaat ook op en neer in waarde. Geen mens die zich daar zorgen over maakt.

toekomst van e-Gulden als geld | stabiliteit

Probleem vooral in overgangssituatie

Maar een overgang van e-Gulden naar betaalmiddel in plaats van de Euro zou nooit in één klap gebeuren. Daar zit een lange overgangsfase aan vast. Bij de overgang van de originele Gulden naar de Euro heeft dit vele jaren geduurd met allerlei tussenstappen. In die tussentijd zijn munten aan elkaar gekoppeld.

En dat kan alleen als deze munten een zekere stabiliteit kennen.

Stabilisatie is absoluut noodzakelijk

Er zijn technieken bekend om munten te stabiliseren. Maar die moeten gerealiseerd en dat is geen simpele materie. Verre van dat. Er zullen initiatieven genomen moeten worden binnen de stichting of de community om dit probleem aan te pakken.

Een munt die om de 10 seconden een andere waarde kan hebben is niet praktisch bruikbaar. Sterker, onze vraag over “De toekomst van e-Gulden als geld” moet negatief beantwoord worden. Tenzij er natuurlijk actie ondernomen gaat worden.

Niet loyale grootbezitters

e-Gulden is net als alle andere cryptomunten wat scheef verdeeld over de bezitters. Slechts enkele deelnemers bezitten het grootste deel van de munt. Dat hoeft voor de toekomst van e-Gulden als geld nog geen probleem te zijn. Voorwaarde is dan wel dat het hier gegarandeerd loyale personen zijn. Maar het kan ook misbruikt worden. En loyaliteit hoeft niet blijvend te zijn, zeker niet bij conflicten.

Iemand met een onevenredig groot aandeel in de munt, dus meer dan hooguit enkele procenten, is een potentieel gevaar. Een groter percentage kan gebruikt worden om de andere deelnemers of de beheerders (indien aanwezig) onder druk te zetten. En dat kan nooit de bedoeling zijn.

Wil een munt volledig als betaalmiddel inzetbaar zijn dan mag deze onder geen enkele omstandigheid chantabel worden. Op dit moment vormen deze zogenaamde whales een dusdanige bedreiging voor e-Gulden dat dit opgelost moet worden willen er serieuze mogelijkheden kunnen komen.

Conclusie

e-Gulden heeft zeker potentie voor een goede en succesvolle toekomst.  De toekomst van e-Gulden als munt kan met vertrouwen tegemoet gezien worden. Voor een toekomst als geld is dat minder vanzelfsprekend.

.Er liggen daar wel wat meer hobbels dan bij de munt. En die moeten genomen worden. Dat is nodig om de toekomst van e-Gulden als geld veilig te stellen. Ofwel, er liggen nog enkele forse uitdagingen voor de e-gulden community en stichting e-Gulden Foundation. wil e-Gulden als geld levensvatbaar zijn.