Bedreigingen voor e-Gulden

Geschatte leestijd: 4 minuten

Bedreigingen voor e-Gulden zijn er meer dan genoeg

Bedreigingen voor e-Gulden zijn er meer dan genoeg.  Een munt op internet wordt echt uit alle hoeken belaagd. Je mag wel zeggen dat je constant alert moet zijn voor allerlei soorten bedreigingen. Je kunt die bedreigingen voor e-Gulden (ook wel EFL naar de officiële codering)  in drie hoofdgroepen onderverdelen. Namelijk personen, techniek en hardware.

Personen die bedreigingen voor e-Gulden vormen

Allereerst de personen, die nogal uiteenlopende bedreigingen voor e-Gulden vormen. We onderkennen  de overheid en financiële goeroes, hackers, niet-loyale miners en niet-loyale grootbezitters.

De overheid en financiële goeroes

Kijken we naar personen die we als bedreigingen voor e-Gulden mogen zien dan vinden we daar allereerst de overheid. De overheid heeft geen enkel belang bij cryptogeld. Integendeel, er zitten vele bezwaren aan vast.

Bijvoorbeeld de onmogelijkheid van zogenaamde monetaire financiering. De weinig kritische media lopen trouw achter de visie van de overheid aan zonder te kijken naar alternatieve meningen.

Of een uitspraak waar is of niet doet er eigenlijk niet toe. Ook meningen van financiële goeroes worden gretig opgepakt. Elke uitspraak wordt geplaatst en vaak uitvergroot. Het is in de cryptowereld bekend dat de overheid er niet kapot van is. Toch geeft elke wilde uitspraak wel een koersreactie.

Daarnaast zorgt een gebrek aan beleid vanuit de overheid voor een stukje onzekerheid. Wat gaat de overheid in de toekomst met cryptogeld doen? Wat doet de belastingdienst?

Hackers

Voor hackers is de cryptowereld een paradijs. En dan hebben we het niet alleen over het gijzelen van computers. Dit wordt meestal breed uitgemeten in de pers. Waarbij nadrukkelijk wordt vermeld dat er in Bitcoin betaald moet worden. Sommige kranten hebben het dan over Bitcoincriminelen

Een andere groep gaat op zoek naar ingangen door kwetsbaarheden in munten, beurzen etc. En zo af en toe lukt dat ook nog wel. Vooral beurzen en andere hulpsites voor cryptohandel zijn een dankbaar doelwit. Het doel is dan meestal het verkrijgen van cryptomunten.

Ook e-Gulden heeft een hack-aanval te verduren gehad. Nota bene niet eens via de eigen software maar via de Joomla software waar de website mee opgebouwd was. Op de website was echter weinig te halen zodat men volstond met het rondsturen van nogal opvallende spamberichten. En dus snel door de mand viel. Tot echte bedreigingen voor e-Gulden heeft het nooit geleid.

Niet-loyale miners

Een aparte groep werd gevormd door de niet-loyale miners. Bedreigingen voor e-Gulden kwamen voort uit het feit dat gemakkelijk te minen munten opgehaald werden door zogenaamde miningpools. Dat waren munten met een zogenaamde lage difficulty.  Dat werd gedaan totdat ophalen van andere munten aantrekkelijker was geworden en dan vertrok de miningpool weer.

Een netwerk met veel te lange bloktijden achterlatend. Dit gedrag van miningpools was knap irritant en zorgde voor forse vertragingen in het netwerk. Door de invoering van het Oeruschild is dit verleden tijd.

Niet-loyale grootbezitters

De groep niet-loyale grootbezitters kwam eveneens uit de hoek van de miningpools. Hier werden soms relatief grote partijen e-Gulden opgebouwd die dan plotseling op de markt werden gegooid.

Dit zogenaamde “dumpen” zorgde voor vervelende koerssprongen en instabiliteit. Het valt niet echt onder de harde bedreigingen voor e-Gulden. Maar het is wel vervelend voor de mensen die wel serieus met de munt om willen gaan.

Ook hier zorgt Oeruschild voor een vermindering van deze problematiek. Dit omdat het voor een miningpool lastiger is geworden om snel veel munten te verkrijgen.

Technische bedreigingen voor e-Gulden

Een bekende technische bedreiging voor cryptomunten in het algemeen is de zogenaamde 51% aanval ofwel de double spend. Het gevaar ontstaat als iemand meer dan 50% van de mining-capaciteit bezit.

Men kan dan een transactie afhandelen en daarna weer terugdraaien. Op de site van de stichting electronic Gulden foundation is er het nodige over terug te vinden.

bedreigingen voor e-GUlden 51% aanval

51% aanval

In mei 2017 werd e-Gulden twee keer in korte tijd getroffen door een dergelijke 51% aanval. En wel op de voornaamste e-gulden-beurs Bittrex. Bittrex legde daarop direct de mogelijkheid stil om e-Gulden van de beurs af te halen en eiste een schade vergoeding.

Deze is betaald maar er kwam een vervolg-eis ten aanzien van de beveiliging. Een double spend mocht gegarandeerd niet meer voorkomen. De ontwikkelaars van e-Gulden hebben toen een geweldige prestatie geleverd met het zeer innoverende oeruschild. Voor de werking wordt verwezen naar de website van de stichting. Het probleem is in elk geval de wereld uit.

Afname stroomverbruik

Daarnaast werd door oeruschild een algemeen probleem aangepakt, namelijk het enorme stroomverbruik. Dit is teruggebracht tot een fractie van wat het was. Het zou ideaal zijn voor de gehele cryptowereld. Maar op dit moment is er nog weinig bekendheid aan het bestaan gegeven.

hoogspanningsmast

Bedreigingen voor e-Gulden door hardwareproblemen

Computers hebben een aantal onderdelen en alles kan kapot. En dat is ook het geval bij internetproviders. In 2017 heeft zich een storing voorgedaan die echter goed is opgevangen.

Zodanig goed dat e-Gulden niet uit de lucht geweest is. Sterker nog, buiten een klein team rond de ontwikkelaars heeft niemand er iets van gemerkt.

De techniek is bij de mensen van de stichting e-Gulden Foundation in uitstekende handen.  Dat mag ook gezegd worden.

Marktmanipulatie

Wat nog niet genoemd is, is marktmanipulatie door speciaal doorvoor opgerichte groepen die de koersen van cryptomunten proberen te sturen maar meestal is het eerder storen. Maar het is irritant want het zorgt voor rare koerssprongen die soms maar enkele minuten duren.

Deelnemers worden met behulp van whatsapp op de hoogte gebracht van een aanval op een munt. Hieronder ziet u een voorbeeld.

 

marktmanipulatie

Dan koopt men allemaal op hetzelfde moment.  Het gevolg is een kortstondige koerspiek.  Zie onderstaande grafiek.

piek door manipulatie

De piek die voortkomt uit bovenstaande oproep is zeer duidelijk te zien.

Het effect is beperkt. Maar het laat een munt er een stuk onbetrouwbaarder uitzien. Het negatieve aspect hier is daarom vooral psychologisch.