Concurrentie voor e-Gulden

Geschatte leestijd: 2 minuten

Concurrentie voor e-Gulden

Als we gaan kijken naar de concurrentie voor e-Gulden dan kunnen we eigenlijk twee groepen mogelijke concurrenten onderscheiden.

concurrentie voor e-Gulden

Grote cryptocurrencies

De eerste groep elektronische geld die we als concurrentie voor e-Gulden kunnen zien zijn de grotere internationale cryptomunten. Denk aan Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ripple, Monero, Ethereum en nog een fors aantal.

Deze munten worden op vele beurzen in zeer grote hoeveelheden verhandeld. Ze zijn internationaal bekend. Hun grote voordeel is dan ook de liquiditeit. Een transactie is altijd in korte tijd te realiseren. Ook al gaat het om een grote partij.

Voor handelaren zijn deze munten daardoor vaak interessanter dan de kleinere altcoins.  En daar moeten we e-Gulden gezien de omgvang op dit moment nog onder rekenen.

Gulden.com cq Guldencoin

De tweede groep die een concurrentie voor e-Gulden vormt zijn andere altcoins die in Nederland opereren. De voornaamste concurrerende  altcoin  is Guldencoin.

Guldencoin is een munt die iets na e-GUlden is opgezet. Guldencoin heeft die de naam later veranderd in Gulden.com.

Deze naamswijziging heeft  een wereld van verwarring tot gevolg gehad.  Met name bij de klanten van Gulden.com zelf.  Zij melden zich regelmatig bij e-Gulden  met allerlei vragen en technische problemen. Opmerkelijk is dat men daarbij dan meestal de naam Guldencoin nog gebruikt.

Zowel e-Gulden als Guldencoin zijn afgeleid van dezelfde software. Maar beide ontwikkelteams hebben de nodige technische verschillen ingebouwd.  Voor de verschillen tussen e-Gulden en Guldencoin verwijzen  we graag naar de website van de stichting .

Is Guldencoin concurrentie voor e-Gulden?

In theorie is er wel sprake van concurrentie voor e-Gulden. Of het praktisch gesproken ook zo is, is echter de vraag.

Qua organisatievorm, marketing, eenheid naar buiten en netwerk is Gulden beslist een stevige concurrent.  Maar we kunnen ook kijken naar techniek, veiligheid van het netwerk, verwachte waardeontwikkeling , inflatie en “value-for-money”.

En dan  is het nauwelijks voorstelbaar dat mensen nog voor Guldencoin kiezen in plaats van voor e-Gulden. Maar een goed gebracht verhaal voor een publiek dat weinig achtergrondkennis heeft, kan de keuze van mensen behoorlijk beïnvloeden.

Amsterdamcoin

Hier en daar zien we ook locale munten ontstaan. Een voorbeeld is Amsterdamcoin. Deze locale munten hebben een duidelijk kleiner potentieel dan e-Gulden en Gulden.

Het verkrijgen van een significant marktaandeel in de wereld van het betalen is dan ook nog lastiger. Amsterdamcoin is tot nu toe niet echt aangeslagen. Op dit moment is er zeker geen sprake van concurrentie voor e-Gulden.

Gezamenlijk acceptatieprobleem

Alle cryptocurrencies hebben een paar gezamenlijke problemen die ook elders op deze website worden aangekaart. Dat is het gebrek aan kennis van de toekomstige gebruikers, naamsbekendheid en acceptatie. Op deze punten ontlopen de munten elkaar dan ook niet veel. Je mag gerust zeggen dat deze acceptatie bij zowel e-Gulden als bij Guldencoin en Amsterdamcoin slecht is.

Samenwerking ligt niet voor de hand

Natuurlijk zou bundeling van krachten in een klein land als Nederland verre te verkiezen zijn. Zeker boven de huidige voor iedereen verwarrende situatie.

Technisch zijn cryptomunten niet samen te voegen. Daarnaast hebben ze ieder een eigen cultuur.  Die lijkt op het eerste gezicht slecht te verenigen. Ook de aanhang van e-Gulden en Guldencoin zou bij een samengaan het nodige te verwerken hebben. Het zal dan ook niet snel gaan gebeuren.