e-Gulden promotie

Geschatte leestijd: 4 minuten

e-Gulden promotie

Uitbundige start e-Gulden promotie

Direct bij de start in maart 2014 was er sprake van een uitbundige e-Gulden promotie.  Zodanig zelfs dat dit de oprichters financieel uit de hand dreigde te lopen. De geldzorgen die ontstonden hebben uiteindelijk mede geleid tot oprichting van de Stichting e-Gulden Foundation. Deze ontwikkeling staat elders beschreven.

De stichting nam de promotie over

In eerste instantie zag de stichting de e-Gulden promotie wel als een een taak van de stichting. Bij gebrek aan financiële middelen moest promotie vooral gezocht worden in vormen van mond tot mond reclame. Er werd daarom een soort regio-indeling opgezet. De regio kreeg  een stadhouder aan het hoofd. Deze stadhouder moest de promotie vorm geven en coördineren.

Marketingplan

Omdat consensus en een vaste lijn ontbraken werd er een uiteenlopende invulling aan het stadhouderschap gegeven. Wel kwamen er intussen enkele handleidingen. Ook werd er een begin gemaakt met een marketingplan. Dit marketingplan is echter nooit praktisch ingevuld. Het is verder bij een document gebleven.

Actieve e-Gulden promotie stopt

De beide bestuurleden van de stichting hadden intussen de handen meer dan vol aan de techniek. Voor sturing op het gebied van marketing, promotie etc. bleef daarom geen tijd meer over. En er waren ook geen geldelijke middelen bij gekomen die bijvoorbeeld uitbesteding mogelijk maakten.  In deze situatie is pas eind 2017 enige verandering gekomen toen de zogenaamde premine werd ingezet om een aantal zogenaamde ambassadeurscampagnes te voeren.

Deze campagnes, ook wel oeruschildcampagnes genoemd,  zorgden zeker voor enige bekendheid. Waarschijnlijk nog wel in de kleine kring van de cryptogeld liefhebbers.  In hoeverre hier loyaliteit of de mogelijkheid van gratis geld leidend motief was moet nog blijken. Daar is op het moment van schrijven (januari 2018) nog niets van te zeggen. Als we de marketingboeken mogen geloven zal de loyaliteit stoppen zodra de geldstroom opdroogt.  De toekomst zal het leren.

efljournaals als e-Gulden promotie

EFL Journaal

In de periode eind 2015 tot medio 2016 is een serieuze poging gedaan met het EFL-Journaal. Er zijn 20 nummers verschenen bij wijze van proef. Helaas kwam er niet tot nauwelijks reactie op. Noch positief noch negatief. Ook op gestelde vragen kwam verder nooit antwoord. Daarom werd de conclusie getrokken dat dit concept niet werkte voor de e-Gulden community.

De beide schrijvers zijn er daarom mee gestopt. Nu verschijnt er incidenteel nog wel eens een nummer bij een speciale gebeurtenis. Opmerkelijk was dat de lof voor het initiatief vooral van buiten de eigen community kwam. De belangstelling was het grootst uit de hoek van de concurrentie.  Zo toonden  de statistieken aan.

Wonderland

Eigenlijk bleef alleen ex-bestuurslid Niels Harmsen nog actief in de promotie van de e-Gulden. Hij participeerde in allerlei vrij activistische bewegingen waar hij met name voor EFL.NL promotie voerde.  Bijvoorbeeld in de groep die een gedempte sloot bij Coevorden uitriep tot het zelfstandige land “Wonderland“.

Niels kreeg hierbij enige steun vanuit de stichting e-Gulden Foundation. Zo is er zelfs een speciale “Wonderland” EFL-wallet ontwikkeld. Deze wallet had  wat extra functies voor fondsenwerving. De impact van deze promotie-acties was  zeer beperkt. De doorsnee Nederlander keek echter hooguit met verbazing en geamuseerd naar de bizarre Wonderland-activiteiten. Dat deze ontwikkelingen effect zouden kunnen hebben op het vervangen van geld ging de mensen veel te ver. Dat het het geld in zijn portemonnee betrof ging de voorstelling van de Nederlander toch echt te boven. Wel jammer van het enthousiasme en de drive waamee hij e-Gulden op de kaart wilde zetten.

Het effect is verwijdering in plaats van toenadering

Een meer gedreven ambassadeur voor e-Gulden dan Niels zul je beslist niet snel vinden. Maar nu werd de verwijdering tussen de e-Gulden en haar toekomstige gebruikers door deze benadering alleen maar steeds groter. Met een aanpak die gericht zou zijn op “de niet-activistische Nederlanders” had Niels vele malen beter kunnen scoren dan nu het geval is.

 e-Gulden als euro-alternatief

In de schaarse uitingen naar buiten word de e-Gulden nog vaak neergezet als hét Euro alternatief. Vaak gepaard gaande met een tirade tegen de Euro. En vooral tegen de Nederlandse staat. Deze stap is uiteraard extreem groot.  Zo groot dat mensen hier hooguit schouderophalend naar kijken. Dit soort extremiteiten leidt hooguit tot een soort anti-promotie. e-Gulden wordt ermee in de hoek van de niet-realistische projecten neergezet. Een plek waar het absoluut niet thuishoort. Mensen kijken er niet eens naar. Laat staan dat ze zich erin verdiepen.

e-Gulden promotie was een belangrijk doel van eFiliaaL
e-Gulden promotie was een belangrijk doel van eFiliaaL

eFiliaaL sloeg een nieuwe weg in

Een andere poging was de opzet van eFiliaal.  Een ambitieus project dat een complete marketingoplossing voor het winkelbedrijf op de rit zette. Kern van eFiliaaL was een unieke win-win-win oplossing. De consument kreeg korting. De winkelier was beter af. En degene die reclame maakte kreeg een vergoeding. En e-Gulden werd ongemerkt en automatisch in omloop gebracht onder nieuwe gebruikers die er daarmee vanzelf aan gingen wennen.

Het geld dat uitgedeeld werd kwam uit het reclamebudget van de winkelier. Maar op achterafbasis en alleen bij een succesvolle verkoop.  EfiliaaL was een zogenaamd “no cure no pay” systeem dat uniek in de wereld is.

eFiliaaL is gestopt door gebrek aan technici

Daarnaast kreeg de winkelier er een sterke toegang tot internet gratis bij. De belangstelling was en is groot. Helaas  ontbrak de mankracht aan de technische kant om het project operationeel te maken. Daarom is eind 2017 in overleg tussen de oprichters besloten het nagenoeg afgeronde project toch maar te stoppen. Ondanks het feit dat het voor 98% gereed was en de vooruitzichten voor alle betrokkenen zeer goed.

Conclusie: Geen tijd en geen geld

Al met al moeten we uit het voorgaande helaas concluderen dat e-Guldenpromotie en marketing bij e-Gulden op dit moment nog volledig ontbreken. Initiatieven op dit gebied zullen dan ook verder vanuit de community moeten komen.

Binnen de stichting e-Gulden foundation ontbreekt nu eenmaal  mankracht. Naast de techniek is er geen tijd om ook nog eens  promotie te regelen. Ook zal er een geldschieter, een crowdfundingactie, een ICO of iets dergelijks moeten komen voor een stuk financiering.

Er is nu eenmaal vooral geld nodig. Zonder een flink kapitaal bereik je niets in de marketingwereld. Elke advertentie kost namelijk geld. Het is helaas niet anders.