Een community als bedrijf

Geschatte leestijd: 3 minuten

Een community als bedrijf geeft meer vragen dan antwoorden

De uitdaging

Een community is formeel niet meer dan een groep mensen die hetzelfde willen. Er geen enkel vorm van organisatie.  Men kent elkaar vaak alleen online en onder een nickname. Elkaars kennis en ervaring kent men meestal niet.  Het opzetten van een project als e-Gulden doe je dan niet even.

Zeker als het inclusief technische ondersteuning en nazorg is. Dan praat je over een project voor een middelgroot bedrijf waar specialisten in IT, marketing, organisatie, juridische zaken en creatieve vormgeving voorhanden zijn.

community of bedrijf? Wat werkt het beste?

Een bedrijf waar verantwoordelijkheden, resources, kapitaal, mankracht etc geregeld zijn.

Nu is de kans best groot dat de noodzakelijk specialisten in een community te vinden zijn. Maar dan komt het volgende probleem: Wie neemt het initiatief om iets op te gaan zetten? En wie regelt de benodigde resources?

Vaak zullen meerdere projecten opgezet moeten worden. Wie regelt dan de prioriteiten? Wie beslist wie waaraan meewerkt?

Kortom, het verschil tussen de structuur van een bedrijf en de anarchie van een community is zeer groot. Er zijn dan ook niet veel succesverhalen van een community die een bedrijf op poten zette bekend.

Geografische afstand als extra probleem

Vaak zal er sprake zijn van een geografische afstand die samenwerking extra bemoeilijkt. Communicatie via internet kan een oplossing zijn maar is geen structurele. Regelmatig menselijk contact is gewoon een noodzaak. Te weinig contact zorgt voor een gebrek aan motivatie, wederzijds onbegrip etc.

Een wekelijks ontmoetingsmoment en een maandelijks langer samenzijn is wel het minimum. Ook hierbij geldt dat er iemand de leiding moet nemen om zoiets op de rit te zetten. Maar teveel dingen in een centraal verband zetten geeft ook problemen. Het wij versus zij probleem ligt dan al direct op de loer.

De community zit dan met veel problemen die een normaal goedlopend bedrijf niet kent. Maar de opgave waarvoor men zich gesteld ziet is waarschijnlijk groter.

zou zou de e-Gulden community er uit kunnen zien

Een bijna onmogelijke opgave

Kortom, er is sprake van een theoretisch onhaalbare opgave. En dat was dan ook de uitdaging waar de community van e-Gulden zich voor geplaatst zag.

Er waren een aantal pogingen om via technologie als “Second life” iets op te zetten maar dat bleek technisch niet voor iedereen haalbaar.

Er kwam een regionale opzet waarbij mensen tot “stadhouder” werden benoemd waarbij men in zijn regio iets kon gaan opzetten. . Dit had mogelijk een stap in de goede richting kunnen zijn. Maar dan had men zeer regelmatig bij elkaar moeten komen. En wel om ideeën en opzet onderling af te stemmen. Het schaarse contact bleef nu beperkt tot het e-Gulden forum en stierf al heel snel een stille dood. Waarschijnlijk was het niemand echt 100% duidelijk wat nu de bedoeling was.

Wie betaalt de kosten?

En een groot probleem vormen de kosten. Als niemand verantwoordelijk is, wie betaalt dan de kosten? En wie neemt het initiatief wie er welke bedragen uit kan gaan geven? Dit probleem doet zich vooral voor bij promotie en marketing. Deze kosten namelijk handenvol geld. Geld dat er niet was. En niemand die er geld in wil investeren.

Logisch, de community  is niet je eigen bedrijf, je bent geen werknemer, je bent geen aandeelhouder. Je moet wel heel erg gedreven zijn om je doel te bereiken als je dan toch de portemonnee trekt.

Eerlijk is eerlijk

En eerlijk is eerlijk, er waren wel degelijk mensen die bepaalde kosten geheel vrijwillig  voor hun rekening namen. Een zeer prijzenswaardige houding.

Het resultaat was omvermijdelijk een diepe stilte

Kortom, de community van e-Gulden had meer op te lossen dan het invoeren van de e-Gulden. Er was een vrij chaotische en stuurloze situatie waarbij niemand bevoegd was deze op te lossen. En wat deed iedereen? Precies dat wat van de mensen verwacht kon worden: Men deed niets. En het wij versus jullie effect deed de rest.

Vier jaar lang was de stilte van de community op bijvoorbeeld het forum, de facebookpagina’s etc oorverdovend.

Iedereen wachtte op wat komen ging.