Stichting Electronic Gulden Foundation

Geschatte leestijd: 6 minuten

Stichting Electronic Gulden Foundation

De stichting Electronic Gulden Foundation heeft niet vanaf het begin van e-Gulden bestaan. Deze werd enkele maanden na een wat valse start van de munt opgericht.

De start van e-Gulden

Maart  2014 ging e-Gulden van start met uitgebreide mediacampagnes.  Met veel succes want in korte tijd schreef zich een groot aantal mensen in.

De oprichters hadden zich echter zwaar verkeken op de hoeveelheid werk en de kosten. Al snel dreigde het project in een ramp te eindigen. Mensen kregen het toegezegde geld niet. De kosten rezen de pan uit.

De geldvoorraad die bedoeld was om onder de Nederlanders uitgedeeld te worden (de zogenaamde premine)  verdampte als sneeuw voor de zon. Men besefte dat dit zo niet ging. En men riep de hulp van de inmiddels gevormde e-Gulden community in

De e-Gulden community springt bij

Na een oproep hebben zich een viertal mensen gemeld om de munt over te nemen. Dit waren Henk Compier, Gerrit Oerlemans, Niels Harmsen en Dennis Ruhe. De munt moest ondergebracht in een stichting, de Stichting Electronic Gulden Foundation.  De overname betrof allereerst de software die onderhouden moest worden. En ten tweede het overgebleven restant van de al gedolven munten. Dit was de al genoemde premine van rond de 5 miljoen e-Gulden.

Deze premine was overigens ontstaan bij het minen van het eerste blok.  Als we dat goed bekijken (afbeelding hieronder)

blok 1 egulden

dan zien we dat de eerste transactie (Value out) een waarde had van 10.500.000 EFL. Ofwel de helft van de EFL die ooit zullen gaan ontstaan.

Dit is het ontstaan van de premine die inmiddels al jaren op de plank ligt omdat omdat het zomaar weggeven van geld minder gemakkelijk is dan je zou denken.

Logische keuze bij beheer geld en software

Een stichting is een logische keuze als het gaat om het beheren van het geld. Veel beheerders van geld als advocaten, deurwaarders etc hebben een “stichting derdengelden”.  Dit is om geld onder te brengen dat niet van hen is. Ook het onderbrengen van software in eens stichting is logisch.

Werd de lat te hoog gelegd?

Er werd echter voor gekozen om de lat nog flink hoger te leggen en ook het invoeren in Nederland als taak van de stichting te nemen. Met deze beslissing heeft men zich enorm veel problemen op de hals gehaald. Deze taak was zoveel omvattend dat dit een onhaalbare opdracht is.

Daarnaast zorgde de invoering van de stichting voor een extreme vorm van het wij versus jullie effect. Dit effect is elders uitgebreid beschreven. Deze uitbreiding van de stichtingstaken zorgde ervoor dat de stichting als een relatief groot bedrijf moest gaan opereren.

statuten stichting electronic gulden foundation

Stichting als bedrijfsconcept

de Stichting Electronic Gulden Foundation had zich tot doel had gesteld om e-Gulden in te voeren als geld.  Dit was tot nu toe voorbehouden aan de overheid.

De overheid heeft echter onbeperkte resources aan mankracht en vooral geld. Voor een stichting met slechts enkele mensen dus een enorme klus.

Het in beweging zetten van grote groepen gemotiveerde mensen was nodig. En er waren geen eigen inkomsten of kapitaal. Dus alles moest onbezoldigd vrijwilligerswerk zijn. Qua omvang dus een niet te onderschatten klus.

Klus voor een middelgrote onderneming

Bij een klus met een omvang als deze mag gerust gesproken worden van een fors project. Zo niet van het opzetten van een middelgrote onderneming. Zodat je al minimaal te maken krijgt met een flink project. Een project dat afhankelijk van de grootte een aantal stappen vergt. De volgende stappen zijn het minimum voor een professionele organisatie.

Noodzakelijke punten voor een effectieve bedrijfsmatige aanpak

 • Algemene Voorbereiding
 • Bemanning, functie- en taakverdeling
 • Opzetten ontwikkelomgeving
 • Opzetten administratie indien nodig
 • Uit de moderne management theorie:
 • De geplande doelgroep(en)
 • de waardepropositie per doelgroep
 • Onderzoek mogelijkheden voor growthhacking per doelgroep
 • Inrichten prototyping omgeving
 • Budgetteringsplan opstellen
 • Investeringsplan opstellen
 • Financieringsplan opstellen
 • Marketingplan opstellen
 • Promotieplan opstellen
 • Ontwikkelen eventuele procedure zaken
 • Ontwikkelen ondersteunende websites etc.
 • Uitwerken definitief marketingplan

Uitvoering

Alle plannen uit het vorige punt moeten dan geconcretiseerd worden

 • Plannen omzetten in concrete acties
 • Acties inplannen naar concrete data
 • Terugkerende zaken hard in planningen zetten
 • Backup van alles aanleggen
 • Personele backup qua onderhoud regelen

Een organisatorisch raamwerk ontbreekt

Maar alleen met een projectplan zijn we er niet. Ook zal er een soort raamwerk voor een organisatie opgezet moeten worden. Inclusief zaken als professionalisering en een goed reputatiemanagement. Onontbeerlijk als je constant overal wordt aangevallen. En dat werd e-Gulden. Logisch, want als je zegt dat je een nieuwe munt gaat brengen kweek je enorme verwachtingen

Een organisatiestructuur ontbreekt

Denk hierbij aan de structuur van het (denkbeeldige) bedrijf. Deze structuur moet op de community en stichting geprojecteerd worden. Voor een stuctuur is een minimale leiding noodzakelijk alsmede een vorm van toezicht op het functioneren.

Sterk tekort aan mensen

Bovengenoemde werkzaamheden en functies zijn binnen de Stichting Electronic Gulden Foundation en vooral in de community wel degelijk terug te vinden. Ze zouden minimaal toegewezen moeten worden aan personen. Deze personen zijn voor de uitvoering van deze functie verantwoordelijk. Bij gebrek aan een sturend orgaan is men echter zowel sturend, uitvoerend als controlerend bezig. En dat is bij geen enkel zichzelf respecterend bedrijfsmodel terug te vinden.

Wat uit de projectopzet en de organisatorische opzet in één oogopslag wel duidelijk is, is dat de Stichting Electronic Gulden Foundation minimaal uit een standaard bestuur van drie tot vijf man moet bestaan met zeker nog wel enkele “gewone” bestuursleden om alles adequaat onder te kunnen brengen. Een man of tien uitvoerend is eveneens noodzakelijk. Deze groep zou uit de community geworven moeten worden.

Ambitieus programma

Maar er lag wel een ambitieus programma. Namelijk het invoeren van een betaalmiddel dat de euro ging vervangen. Aan het invoeren van de euro hadden honderden ambtenaren vele jaren gewerkt. Dat een vier-mansbestuur zwaar onvoldoende was om ooit aan alles toe te gaan komen was dan ook al vroeg te voorzien. Maar vier bestuursleden werden er tot overmaat van ramp al snel nog maar twee.

Snel vertrek bestuursleden

Na de oprichting van de Stichting Electronic Gulden Foundation in de zomer van 2014 verdwenen de eerste twee bestuursleden al binnen het jaar. Henk Compier en Niels Jansen hielden het zelf begin 2015 voor gezien na interne conflicten.

Open plaatsen zijn nooit meer opgevuld

Hun plaatsen in de stichting zouden nooit meer opgevuld worden. Het bestuur van de stichting werd tot twee man teruggebracht. Met als extra handicap dat één van de leden ook nog eens permanent in Frankrijk woont wat toch zorgt voor een grote afstand tot de doelgroep en de overige leden van de stichting.

Eventjes een vergadering bijwonen, een moeilijker gesprek voeren of iemand van de pers te woord staan is er niet bij. Beide leden hebben naast hun werkzaamheden voor e-Gulden een drukke baan. Hun motivatie en doorzettingsvermogen zijn daarmee natuurlijk boven alle lof verheven.

Uitbreiding bestuur mislukte altijd

Aanvulling met nieuwe bestuursleden is meermalen geprobeerd. Maar het is er altijd op uitgelopen dat deze na enige tijd weer vertrokken. In de praktijk altijd met problemen. Het bleef uiteindelijk steeds bij het tweemansbestuur. Dit bestuur heeft het meer dan druk had aan de dagelijkse beslommeringen.
Aan enig bestuurlijk werk kwam en komt in de praktijk niemand toe. Daardoor liggen bijna alle bovengenoemde plannen etc. nog steeds in het “To do” bakje.

De bezigheden van uw auteur

Uw auteur heeft het volgehouden van zomer 2015 tot rond de jaarwisseling 2017/18 en is toen ook definitief opgestapt. En wel in de hoop alleen wel voor elkaar te krijgen wat in het knellende stichtingsverband onmogelijk was gebleken.

De periode bij de Stichting Electronic Gulden Foundation was een interessante en leerzame tijd op vele vakgebieden. Dat is wel zeker.

Maar ruimte om er te doen wat absoluut nodig is , was en is niet aanwezig. De reden ligt puur in de persoonlijke verhoudingen. Niet in de motivatie of de kwaliteiten van de mensen. Die was dik in orde.

Het is natuurlijk doodzonde als een project als e-Gulden schade oploopt door onderlinge persoonlijke kwesties. Het geeft geen blijk van een erg zakelijke aanpak. Daarbij zou iedereen boven de privémeningen moeten staan.

Bijkomende problemen

Een bedrijf heeft meestal geld van de oprichters, investeerders, een bank en dergelijk. Een stichting heeft dat niet. Een bedrijf mag geld verdienen, een stichting niet. Dat betekende hier dat de stichting een takenpakket van een middelgroot bedrijf op zich had genomen. Maar ook dat dit onmogelijk waar te maken was. Er waren geen mensen. En er was vooral geen geld.

Geweldige prestatie zittend team

We mogen rustig stellen dat de Stichting Electronic Gulden Foundation in de eerste vier jaar van het bestaan een geweldige prestatie heeft geleverd. Alleen al het feit dat de munt op dit moment nog bestaat is al een prestatie van formaat. Dat zonder geld en mensen nog zoveel gedaan is, is knap.

Het geeft aan dat het huidige bestuur van de Stichting Electronic Gulden Foundation doorzetters zijn.  Maar ook dat ze voor een onmogelijke taak staan. Het lek boven water houden is al moeilijk genoeg. Meer kan niet van hen gevraagd worden. Uitbreiding en vormgeving van e-Gulden zit er niet in. Laat staan werken aan de acceptatie. De allerbelangrijkste factor voor het slagen van de munt als geaccepteerd geld.

Voor de toekomst van e-Gulden is dat uitermate zorgelijk. Als de stichting deze problemen niet oppakt dan is het uitermate onwaarschijnlijk dat e-Gulden gaat overleven.