Wij versus jullie effect

Geschatte leestijd: 3 minuten

Het wij versus jullie effect

Een probleem waar de verse community rond e-Gulden en de geformeerde stichting tegenaan liepen was het Wij versus jullie effect. Dit ziet er als volgt uit:

Ooit begint ergens een groep mensen met iets gezamenlijks op de rit te zetten. (hier dus introductie van de e-Gulden in Nederland. Omdat in dat begin nog iedereen “gelijk” is, ontstaat er een sterk “wij” gevoel. Iedereen geneigd om mee te werken en te helpen. Zie het linker plaatje in de afbeelding

Wij versus jullie effect

Ontstaan wij versus jullie effect

Dan ontstaat er met de allerbeste bedoelingen een (blauwgroen) subgroepje. Bij e-Gulden was dat de stichting e-Gulden foundation. Iedereen zal de noodzaak van een dergelijke stichting begrijpen. Iedereen zal er dan ook vóór zijn. Maar er ontstaat ook direct een onzichtbare, psychologische muur. En die muur breekt het “wij”gevoel op in een “wij” en een “jullie “gevoel”. Het wij versus jullie effect is geboren.

Het Wij versus jullie effect versterkt zichzelf

Naarmate de subgroep meer gaat doen wordt de afstand groter. En zeker als er relatief weinig afstemming is met de rest. De subgroep vormt dan een soort “elite” ten opzichte van de rest. Een elite die het in de ogen van de rest “beter weet” en “de regels uit wil delen”. En dan komt het moment dat er vanuit de subgroep ook echt sturing plaats gaat vinden. Dan zal het probleem met de dag groter worden. En uiteindelijk zal het zelfs onomkeerbaar zijn.

Verwijten over en weer

Iedereen is uiteraard met de beste bedoelingen bezig. Maar er is gewoon een afstand ontstaan. Een onzichtbare muur tussen de stichting tot de rest. Of we het leuk vinden of niet. De subgroep vindt dat “de rest” best eens iets kan doen. De “rest” vindt het de taak van de subgroep. Die subgroep die wil toch zo nodig”? Die doet toch alles? Die heeft toch niemand meer nodig?  En je hebt een perfecte patstelling.

In de eerste vier jaar van de e-Gulden zijn er vele voorbeelden van het wij versus jullie effect te vinden.

Erkenning van het probleem is van belang

Maar hoe kom je hier weer uit? Om te beginnen het probleem durven erkennen en benoemen. Belangrijk is nergens een schuld neer te leggen. Die schuld is er namelijk niet. Er is gewoon iets gestart wat in elke groep mensen onvermijdelijk tot dezelfde dynamiek leidt.

Maak de subgroep onzichtbaar

Volgens deskundigen kom je er alleen maar uit door de subgroep,  de stichting vrijwel volledig onzichtbaar te maken. Beperk de stichting tot een paar goed omschreven en voor iedereen te begrijpen taken.  Communiceer heel goed wat je gaat doen. Beschrijf wat je takenpakket is. En geef vooral aan wat je “niet” gaat doen.

Interactie om het wij versus jullie effect te verminderen

Belangrijk is ook een zo sterk mogelijke interactie tussen stichting en omgeving, Bijvoorbeeld door regelmatig gezamenlijk bijeenkomsten. Hier kan iedereen het woord kan voeren. Zorg voor openbare notulen voor wie niet kon komen. Zorg voor een maximale transparantie. Organiseer webinars. Vraag de mening van mensen buiten de stichting over alles waar maar iets over te kiezen valt. Moderne hulpmiddelen maken een vragenlijst een fluitje van een cent. Kortom, betrek elkaar erbij.

Vervang juridisch begrip door mensen

De voor veel mensen abstracte stichting moet gevoelsmatig verdwijnen. Dit juridische begrip moet menselijk worden. Het begrip moet vervangen worden door mensen. Door de actieve en toegankelijke mensen die het zijn. De “wij” groep wil namelijk wel iets doen voor andere mensen. Maar ze doen niets voor een abstracte “stichting”.

Zorg voor activiteiten buiten de stichting

Daarom moeten er ook activiteiten BUITEN de stichting komen. En los van de stichting. In de “wij” groep mogen best mensen zelf activiteiten ontplooien.

  • Bijvoorbeeld een nieuwe website maken.
  • Een handleiding schrijven.
  • Een borrel organiseren.

Het is belangrijk dat dit soort activiteiten vanuit een stichting worden aangemoedigd. Nog liever: Beloon het. Stel middelen ter beschikking voor mensen die iets ondernemen. Niemand zal iets gaan doen dat hem zelf geld gaat kosten.

En buitengewoon belangrijk: Neem er als stichting afstand van tijdens het maakproces. Zodra het weer een “activiteit” van de stichting wordt ben je de meeste mensen qua hulp al weer kwijt.

Eliminatie wij versus jullie effect is belangrijk voor de toekomst

Voor een gezonde toekomstige ontwikkeling van e-Gulden, de community en de stichting zijn deze punten beslist van belang.